sq-analytics

Insikter

Vi hjälper våra kunder med att skaffa relevanta insikter av rätt problemställning, till grund för sitt interna arbete och mot sina kunder. Exempel på tjänster:

Konsument- och Shopperinsikt
Kundinsikt (Centralt, Butik och Restaurang/Storkök)
Barometern
Experiment och Tester
Branschinsikt
Trendspaning

sq-dev

Affärsutveckling

Vi utvecklar strategier, koncept och praktiska lösningar, för både leverantörer och kedjor. Exempel på tjänster:

Kategoriutveckling
Shopper Marketing
Utveckling och effektivisering inom sälj-,marknad-och customermarketingfunktionerna
Strukturera data och skapa värde i marknadsinformation
Projektledning
Affärsutvecklingsstöd

sq-comp

Kompetensutveckling

Vi höjer kompetensen av både human- och strukturkapital, hos kedja och leverantör.

Skräddarsydd utbildning
Branschgemensam utbildning
Coaching