Om oss

NYA TIDER - I Februari 2017 går Movement Consulting ihop med Marketin Clinic Partners för att skapa en nordisk konsultfirma, ledande inom strategi, varumärke, kategoriutveckling och retailstrategi. Mer information kommer inom kort!

Movement Consulting erbjuder värdeskapande rådgivning för leverantörs- och handelsföretag inom svensk och nordisk detaljhandel.

Vi utvecklar strategier, koncept och praktiska lösningar efter att ha identifierat rätt frågeställningar. Våra lösningar utgår alltid från faktabaserade insikter, ofta förvärvade genom studier av shoppern, konsumenten och kunden.

Som stöd i implementeringen erbjuder vi genomförandestöd åt chefer men också kompetenshöjande utbildningar för t.ex. kommersiella ledningar, marknadsorganisationer och säljkårer.

Historia

Movement Consulting bildades år 2000 och förvärvade 2001 The Partnering Group Nordic. Mellan 2009 och 2013 var Movement Consulting en del av Movement Sales Group, för att 2014 åter bli partnerägt.

I februari 2017 blev Movement Consulting en del av Marketing Clinic Partners. http://www.marketingclinicpartners.com/

Idag är vi ett av de ledande rådgivningsföretagen i Sverige för företag inom dagligvarubranschen och besläktade branscher. Gemensamt för oss konsulter är att vi har en bred och djup kunskap om detaljhandel och speciellt dagligvarubranschen. Våra gemensamma erfarenheter täcker in hela värdekedjan från behovsanalys till implementeringsstöd.

”Vi har jobbat med Movement Consulting i ett antal olika projekt: innovationsutveckling, kategoriutveckling och affärsutveckling inom restaurang & storhushåll och retail. Dessutom använder vi Movement Barometerundersökningar som ett verktyg i utvecklingen av vår säljorganisation.

Vad som bland annat särskiljer Movement Consulting från övriga konsultföretag är deras unika insikter om dagligvarubranschen. De har också ett operativt angreppssätt som snabbt kan förstås och implementeras i organisationen på ett effektivt sätt. Sammantaget stimulerar Movement Consulting oss på ett mycket professionellt sätt och guidar oss i vår utveckling!”

– Gerhard Bley, VD O Kavli AB

”Movement Consulting har varit en viktig samarbetspartner i vår strategiska utveckling genom många år. I två omgångar har vi utvecklat våra strategier med Movement Consulting som affärskonsulter och bollplank. Vi har bland annat baserat våra vägval på värdefulla insikter från kunderna – centralt såväl som i butik. Movement Consulting har ansvarat för att genomföra studierna bakom dessa insikter.

Polfärskt Bröd har enligt de centrala kunderna utvecklats från en ”outsider” till den ledande brödleverantören (”kvalitativ marknadsledare”). Denna utveckling är givetvis primärt ett resultat av hårt och målinriktat internt arbete. Men Movement Consulting har varit – och är fortfarande – en viktig processledare som på ett professionellt sätt guidar oss genom våra utvecklingsprocesser.”

– Hans Jacobson, VD Polfärskt Bröd AB

"Butiksbarometern och Kedjebarometern är ett mycket bra och naturligt verktyg i vår vardag. Vi utvärderar årligen våra resultat och sätter nya mål för kommande verksamhetsår. Vi kanske inte alltid är överens om utfallet men det ger oss en bra indikation på vad våra kunder tycker om oss och på vilka områden vi har förbättringspotential."

– Jens Engström, CEO Axellus