Bild MCP

Egil Bråthe, grundare Movement Consulting; Katarina Jerndahl, VD Marketing Clinic Sverige; Catarina Stackelberg, grundare Marketing Clinic; Johan Kaij, VD Movement Consulting

2017-02-20
MOVEMENT CONSULTING OCH MARKETING CLINIC GÅR SAMMAN
SKAPAR ETT ÄNNU BREDARE ERBJUDANDE FÖR DEN NORDISKA DAGLIGVARU OCH RETAILBRANSCHEN
www.marketingclinicpartners.com
Movement Consulting har sedan starten 2000 blivit en självklar spelare i dagligvarubranschen som den främsta experten på shopper insikt och kategori- samt erbjudande utveckling.
Tillsammans med Marketing Clinic kan Movement Consulting nu erbjuda sina kunder en ännu bredare portfölj av konsulttjänster inom bland annat kundsegmentering, varumärkespositionering och effektivisering.
”Vi vill alltid ge våra kunder mer och nu kan vi bredda vårt erbjudande ordentligt tillsammans med våra vänner på Marketing Clinic. Gemensamt kan vi tillgodose behov inom både din marknads- och säljorganisation och stödja ett närmare samarbete däremellan, vilket är unikt inom vår bransch. Movement Consulting har mycket gemensamt med Markering Clinic, vi är båda bolag som sträcker oss längre än rådgivning – hos oss får du hjälp hela vägen in i mål”, säger Egil Bråthe, en av grundarna till Movement Consulting.
Det nya bolaget kommer att heta Marketing Clinic och tillsammans kommer man ha över 70 anställda i de nordiska länderna. Den nya organisationen blir ensam i sitt slag i Norden, att ha kunskap som sträcker sig över samtliga länder, ett brett spektrum av branscher och ett så heltäckande utbud av tjänster är något helt nytt på marknaden.
Katarina Jerndahl, vd på Marketing Clinic Sverige, fyller i där Egil Bråthe slutar. ”Både Marketing Clinic och Movement Consulting har hittat rätt balans – det finns konsulter som fokuserar på strategi men inte förmår att översätta den till konkreta handlingsplaner och det finns andra som är duktiga på det operativa men som inte har gjort ett ordentligt bakgrundsarbete – Marketing Clinic och Movement Consulting säkerställer en fakta- och insiktsbaserad strategi med en tydlig handlingsplan för organisationen. Hos oss går gedigen analys och förståelse för kundens behov hand i hand.”
”Genom samgåendet med Marketing Clinic blir vi ännu bättre och ännu bredare i vårt erbjudande”, avslutar Egil Bråthe.
Kontakt
Katarina Jerndahl, +46 767 75 22 01
katarina.jerndahl@marketingclinicpartners.com
Egil Bråthe, +46 705 48 46 47
egil.brathe@marketingclinicpartners.com
Om Marketing Clinic
Marketing Clinic Partners är ett av Nordens största konsultbolag inom marknadsstrategi och commercial excellence. Idag har man över 70 anställda och kontor i Helsingfors, Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Bolaget grundades 2004 och samtliga grundare arbetar än idag i bolaget. Målgruppen var från början snabbrörliga konsumentvaruföretag, men under resans gång har målgruppen breddats och idag har Marketing Clinic kunder inom både B2C och B2B.
Om Movement Consulting
Movement Consulting grundades år 2000 och har sedan dess varit ett ledande företag inom affärsutveckling i dagligvarubranschen med ett tydligt fokus på konsumentinsikt och säljfunktionen. Medarbetare med mellan 10 och 30 års erfarenhet, ett unikt kontaktnät i branschen, ledande insikt i branschens utveckling och en drivande kraft i hur erbjudanden ska utvecklas för att driva långsiktigt värde och lönsamhet, har gett Movement Consulting en unik position på den svenska marknaden.